Controle van uw BSN

Zoals u onlangs wellicht al heeft gemerkt bij een bezoek aan onze praktijk zijn wij druk bezig met het verzamelen van BSN nummers (burger service nummers).

Vanuit de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) zijn alle BIG-geregistreerden (Wet voor Beroepsbeoefenaars Individuele Zorg) verplicht het BSN nummer van onze cliënten te registreren in onze administratie.

Een laatste vereiste is nu ook dat wij niet alleen uw BSN controleren en in onze administratie vermelden maar ook aangeven welk officieel document (paspoort, rijbewijs en ID) door u aan ons is getoond. Onze software is daarop nu aangepast zodat wij dit kunnen registreren. Het kan dus zijn dat wij u nog een (laatste) keer naar uw BSN nummer vragen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak en uw medewerking. Wij voldoen als praktijk weer aan alle wettelijke verplichtingen en u kunt met een gerust hart de facturen bij uw zorgverzekeraar indienen.

Zowel chiropractor D.H.B. Nielsen en D.A. Marohn als onze praktijk zijn BIG geregistreerd. Hierdoor is gewaarborgd dat u, indien voor chiropractie verzekerd, uw factuur bij uw zorgverlener kunt indienen. Hierop aansluitend willen de zorgverzekeraars ook dat het BSN nummer vermeld wordt op de factuur. Ook hiervoor zijn de benodigde aanpassingen in ons administratiesysteem gedaan.

Chiropractie Deurne Vlierden BSN