Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en de juistheid van de gegevens van onze website. Mocht u toch onvolkomenheden of fouten ontdekken, wilt u dan de moeite nemen dit aan ons te melden.
Wij proberen de website ook zo actueel mogelijk te houden. Wij aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier ontstaan door gebruik, onjuistheid of onvolledigheid van de aangeboden informatie op onze website.

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. We hebben deze links toegevoegd om extra informatie te bieden aan de gebruikers van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende de aangeboden informatie op deze sites.