Ook voor het komende jaar kunnen de vergoedingen van de diverse zorgverzekeraars zijn gewijzigd. Daarom hebben wij weer een link toegevoegd naar een overzicht van de verschillende verzekeraars, hun polissen, vergoedingen per consult en maximale vergoedingen per jaar.

Ook in 2019 geldt voor chiropractie geen verplicht eigen risico van € 385,-! Het verplichte en vrijwillige eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.

Voor het overzicht, klik hier.

Chiropractie Deurne Vlierden Vergoeding